شرکت مسترامداد: با ضمانت 180 روزه قطعات و خدمات با تکنسین های مجرب و متخصص تعمیر یکساعته در محل دارای شعب در سراسر تهران و البرز